Perfformiwr Chwaraeon Iau Sir Ddinbych 2019

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Huw Wyn Jones sy’n ddisgybl Blwyddyn 11 yn Ysgol Brynhyfryd wedi ennill y wobr am Berfformiwr Chwaraeon Iau Sir Ddinbych 2019.
Derbyniodd Huw ei wobr yn seremoni Gwobr Chwaraeon Cymunedol Sir Ddinbych a gynhaliwyd ym Mhafiliwn Llangollen neithiwr.
Da iawn i chi Huw, rydyn ni i gyd yn falch iawn ohonoch chi – daliwch ati.