Ysgoloriaeth Ysgol Haf Prifysgol Harvard, Massachusetts

Dewiswyd Elin Elias, Erin Swyn Williams, Cerys Edwards ac Ifan Gwyn – myfyrwyr Chweched
Dosbarth Ysgol Brynhyfryd ar gyfer Ysgoloriaeth Ysgol Haf Cyn-coleg ym Mhrifysgol Harvard,
Massachusetts yn yr Unol Daleithiau ble bydd y myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i fywyd ‘coleg’ wrth
fynychu amrywiaeth o ddosbarthiadau.
Sicrhawyd y myfyrwyr bythefnos o ysgoloriaeth drwy Rwydwaith Seren, cynllun Prifysgolion
Llywodraeth Cymru sy’n rhoi cyfleoedd i rai chweched dosbarth mwyaf galluog Cymru yn y
prifysgolion gorau yn y DU a thramor.
Dim ond ychydig iawn o ddisgyblion yng Nghymru sy’n cael eu derbyn mewn unrhyw flwyddyn,
sy’n werth $4,700 y myfyriwr, gan roi llwyddiant mawr i fyfyrwyr o Ysgol Brynhyfryd.
Bydd y myfyrwyr o Frynhyfryd yn ymuno â myfyrwyr eraill o Gymru a bydd y pedwar yn ymuno
gyda dosbarthiadau profiadol, gwibdeithiau oddi ar y campws a gweithgareddau allgyrsiol –
profiad cwbl unigryw, na fyddant byth yn eu hanghofio.
Ychwanegodd Manon Wilkinson, Pennaeth y Chweched Dosbarth yn Ysgol Brynhyfryd, “Mae ein
myfyrwyr mor weithgar ac yn cael cyfleoedd o’r fath oherwydd eu hymroddiad a’u dyfalbarhad yn
eu hastudiaethau. Y myfyrwyr hyn yw’r dyfodol ac yma ym Mrynhyfryd, rydym yn eu meithrin a’u
cefnogi i gyflawni ochr yn ochr â chefnogaeth ac anogaeth y teuluoedd. Rydym ni mor falch
ohonyn nhw i gyd ac yn edrych ymlaen i glywed am y profiad arbennig yma”.

Similar Posts