Croeso i Wefan Ysgol Brynhyfryd

Cyhoeddiadau Pwysig

Noson Rieni Blwyddyn 12 - Nos Iau, 17 Ionawr 2019 rhwng 4.15 a 7.00 pm
Noson Rieni Blwyddyn 11 - Nos Iau, 24 Ionawr 2019 rhwng 4.15 a 7.15 pm

Canllaw Adolygu i Fyfyrwyr a Rhieni

Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr ysgol bellach yn defnyddio ParentPay

Croeso’r Pennaeth

Ysgol gyfun gymysg ddwyieithog yw Brynhyfryd i ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych. Mae ethos dwyieithog yr Ysgol yn adlewyrchu’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu.

Ein nod yn Ysgol Brynhyfryd yw cynnig addysg o'r safon uchaf bosibl sy'n ceisio ateb anghenion disgyblion unigol mewn amgylchedd dwyieithog cefnogol a hapus. Anogir pob disgybl i ddatblygu hunan-barch ynghyd ag agwedd gadarnhaol a chyfrifol at fywyd yn gyffredinol. Mae gan yr Ysgol werthoedd gwaith cryf a’i nod yw cymell ei holl ddisgyblion i wneud eu gorau glas bob amser.

Darllen mwy..