Croeso i Wefan Ysgol Brynhyfryd

Cyhoeddiadau Pwysig

Noson Rieni Blwyddyn 6 - Nos Iau, 4 Gorffennaf 2019 am 6.00 pm

Diwrnod Cynefino Blwyddyn 6 - Dydd Gwener, 5 Gorffennaf 2019 (Mwy o fanylion o dan Rhieni/Llythyrau i Rieni)

Cyngerdd yr Haf - Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019 am 7.00 pm  (Gweler y Poster)

Noson Ddathlu Blynyddoedd 7, 8, 9 a 10 - Nos Iau, 11 Gorffennaf 2019 am 5.00 pm (Wedi ei ohirio tan y tymor nesaf)

Mae Ysgol Brynhyfryd wedi cael ei henwi’n ysgol Categori ‘Gwyrdd’ A o dan system Categoreiddio Ysgolion Llywodraeth Cymru.

Categorisation Letter to Parents February cym

Canllaw Adolygu i Fyfyrwyr a Rhieni

Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr ysgol bellach yn defnyddio ParentPay

Croeso’r Pennaeth

Ysgol gyfun gymysg ddwyieithog yw Brynhyfryd i ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych. Mae ethos dwyieithog yr Ysgol yn adlewyrchu’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu.

Ein nod yn Ysgol Brynhyfryd yw cynnig addysg o'r safon uchaf bosibl sy'n ceisio ateb anghenion disgyblion unigol mewn amgylchedd dwyieithog cefnogol a hapus. Anogir pob disgybl i ddatblygu hunan-barch ynghyd ag agwedd gadarnhaol a chyfrifol at fywyd yn gyffredinol. Mae gan yr Ysgol werthoedd gwaith cryf a’i nod yw cymell ei holl ddisgyblion i wneud eu gorau glas bob amser.

Darllen mwy..