Croeso i Wefan Ysgol Brynhyfryd

Cyngerdd Nadolig 2020

Cliciwch ar y linc i wylio Ysgol Brynhyfryd's 2020 Christmas Concert

Croeso’r Pennaeth

Ysgol gyfun gymysg ddwyieithog yw Brynhyfryd i ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych. Mae ethos dwyieithog yr Ysgol yn adlewyrchu’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu.

Ein nod yn Ysgol Brynhyfryd yw cynnig addysg o'r safon uchaf bosibl sy'n ceisio ateb anghenion disgyblion unigol mewn amgylchedd dwyieithog cefnogol a hapus. Anogir pob disgybl i ddatblygu hunan-barch ynghyd ag agwedd gadarnhaol a chyfrifol at fywyd yn gyffredinol. Mae gan yr Ysgol werthoedd gwaith cryf a’i nod yw cymell ei holl ddisgyblion i wneud eu gorau glas bob amser.

Darllen mwy..

Cliciwch ar y Calendr ar gyfer digwyddiadau 2020-2021

Cliciwch ar y linc ar gyfer yr Adran Gelf  - https://celfbrynhyfryd.wixsite.com/celfbrynhyfryd

Cliciwch ar y linc ar gyfer ‘Accelerated Reader’ - https://ukhosted75.renlearn.co.uk/2234487/default.aspx

Dyddiadau Pwysig

Noson Rieni Rhithwir Blwyddyn 8 - 26 Tachwedd 2020

Noson Ymgartrefu Blwyddyn 7 - (i'w gadarnhau)

Noson Wybodaeth Blwyddyn 11 - 15 Hydref 2020 - 6 - 7.00 yh - cliciwch ar y linc i weld y fidio https://youtu.be/9nlTcwXtubI 

Noson Wybodaeth Blwyddyn 12 - 22 Hydref 2020 - 5 - 6.00 yh cliciwch ar https://youtu.be/W7GbW_vHGA

Noson Rieni/Gwybodaeth Blwyddyn 6 - 22 Hydref 2020 - 6 - 7.00 yh cliciwch ar  https://youtu.be/4PCgG3dMXMo

 

2 weeks ago

Ysgol Brynhyfryd

fb.watch/2Rnz9JUptq/ ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ysgol Brynhyfryd

NADOLIG LLAWEN PAWB 🎄🎼🌟🎄🎅
Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi bod ein Cyngerdd Nadolig yn awr ar gael i'w wylio ar ein wefan ysgol:
MERRY CHRISTMAS EVERYONE 🎄🎼🌟🎄🎅
We are happy to inform you that our Christmas Concert is now available to watch on our school website:
www.ysgolbrynhyfryd.com/
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ysgol Brynhyfryd

NADOLIG LLAWEN PAWB 🎄🎼🌟🎄🎅
Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi bod ein Cyngerdd Nadolig yn awr ar gael i'w wylio ar ein wefan ysgol:

MERRY CHRISTMAS EVERYONE 🎄🎼🌟🎄🎅
We are happy to inform you that our Christmas Concert is now available to watch on our school website:

www.ysgolbrynhyfryd.com/
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ysgol Brynhyfryd

We would like to take this opportunity to Thank the families of our pupils for their valued Food Bank contributions - they are very much appreciated.
Merry Christmas to you all 🎄🎅 from us all at Ysgol Brynhyfryd
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Ysgol Brynhyfryd

Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu nwyddau i'r Banc Bwyd lleol. Dyma rhai o ein disgyblion blwyddyn 9 yn helpu gyda'r rhoddion - Nadolig Llawen iawn i chwi gyd! 🌟🤩🎄🎄🎄🎅🎅 ... See MoreSee Less

View on Facebook