Croeso i Wefan Ysgol Brynhyfryd

Cliciwch ar y Calendr ar gyfer digwyddiadau 2019-2020

Noson Wybodaeth Blwyddyn 11 - Nos Iau, 3 Hydref 2019 - 5.00 - 6.00 pm
Noson Wybodaeth Blwyddyn 12 - Nos Iau, 3 Hydref 2019 - 6.30 - 7.30 pm
Noson Agored Blwyddyn 6 – Nos Iau, 10 Hydref 2019 - 4.30 - 6.30 pm
Noson Setlo i Mewn at gyfer Blwyddyn 7 - Nos Iau, 24 Hydref 2019 - 4.15 - 6.15 pm

Canlyniadau Arholiad Eithriadol

Croeso’r Pennaeth

Ysgol gyfun gymysg ddwyieithog yw Brynhyfryd i ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych. Mae ethos dwyieithog yr Ysgol yn adlewyrchu’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu.

Ein nod yn Ysgol Brynhyfryd yw cynnig addysg o'r safon uchaf bosibl sy'n ceisio ateb anghenion disgyblion unigol mewn amgylchedd dwyieithog cefnogol a hapus. Anogir pob disgybl i ddatblygu hunan-barch ynghyd ag agwedd gadarnhaol a chyfrifol at fywyd yn gyffredinol. Mae gan yr Ysgol werthoedd gwaith cryf a’i nod yw cymell ei holl ddisgyblion i wneud eu gorau glas bob amser.

Darllen mwy..