Croeso i Wefan Ysgol Brynhyfryd

Cyhoeddiadau Pwysig

Noson Rieni Blwyddyn 7 - Dydd Iau, 13 Mehefin 2019 am 4.15 pm

Seremoni Dathlu Cyflawniad Blwyddyn 11 - Dydd Iau, 20 Mehefin 2019 am 4.30 pm

Prynhawn Chwaraeon Blwyddyn 6 - Dydd Mercher, 26 Mehefin 2019

Diwrnod Cynefino Blwyddyn 6 - Dydd Gwener, 5 Gorffennaf 2019

Noson Ddathlu Blynyddoedd 7, 8, 9 a 10 - Nos Iau, 11 Gorffennaf 2019 am 5.00 pm

Mae Ysgol Brynhyfryd wedi cael ei henwi’n ysgol Categori ‘Gwyrdd’ A o dan system Categoreiddio Ysgolion Llywodraeth Cymru.
Categorisation Letter to Parents February cym

Canllaw Adolygu i Fyfyrwyr a Rhieni

Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr ysgol bellach yn defnyddio ParentPay

Cyngerdd Cerdd TGAU a  Lefel A

Croeso’r Pennaeth

Ysgol gyfun gymysg ddwyieithog yw Brynhyfryd i ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych. Mae ethos dwyieithog yr Ysgol yn adlewyrchu’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu.

Ein nod yn Ysgol Brynhyfryd yw cynnig addysg o'r safon uchaf bosibl sy'n ceisio ateb anghenion disgyblion unigol mewn amgylchedd dwyieithog cefnogol a hapus. Anogir pob disgybl i ddatblygu hunan-barch ynghyd ag agwedd gadarnhaol a chyfrifol at fywyd yn gyffredinol. Mae gan yr Ysgol werthoedd gwaith cryf a’i nod yw cymell ei holl ddisgyblion i wneud eu gorau glas bob amser.

Darllen mwy..