Croeso i Wefan Ysgol Brynhyfryd

                                                                 Cliciwch ar y Calendr ar gyfer digwyddiadau 2020-2021

Dyddiadau Pwysig

3 Medi 2020  - Noson Wybodaeth Blwyddyn 12 (6.30 - 7.30 pm)

17 Medi 2020 - Noson Rieni Blwyddyn 13 (4.15 - 7.00 pm)

Croeso’r Pennaeth

Ysgol gyfun gymysg ddwyieithog yw Brynhyfryd i ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych. Mae ethos dwyieithog yr Ysgol yn adlewyrchu’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu.

Ein nod yn Ysgol Brynhyfryd yw cynnig addysg o'r safon uchaf bosibl sy'n ceisio ateb anghenion disgyblion unigol mewn amgylchedd dwyieithog cefnogol a hapus. Anogir pob disgybl i ddatblygu hunan-barch ynghyd ag agwedd gadarnhaol a chyfrifol at fywyd yn gyffredinol. Mae gan yr Ysgol werthoedd gwaith cryf a’i nod yw cymell ei holl ddisgyblion i wneud eu gorau glas bob amser.

Darllen mwy..