Croeso i Wefan Ysgol Brynhyfryd

Croeso’r Pennaeth

Ysgol gyfun gymysg ddwyieithog yw Brynhyfryd i ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych. Mae ethos dwyieithog yr Ysgol yn adlewyrchu’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu.

Ein nod yn Ysgol Brynhyfryd yw cynnig addysg o'r safon uchaf bosibl sy'n ceisio ateb anghenion disgyblion unigol mewn amgylchedd dwyieithog cefnogol a hapus. Anogir pob disgybl i ddatblygu hunan-barch ynghyd ag agwedd gadarnhaol a chyfrifol at fywyd yn gyffredinol. Mae gan yr Ysgol werthoedd gwaith cryf a’i nod yw cymell ei holl ddisgyblion i wneud eu gorau glas bob amser.

Darllen mwy..

 

6th Form

Nid yw’n rhy hwyr i wneud cais i ymuno â’n Chweched Dosbarth ym mis Medi!

Cliciwch ar y Calendr ar gyfer digwyddiadau 2021-2022

Cliciwch ar y linc ar gyfer yr Adran Gelf  - https://celfbrynhyfryd.wixsite.com/celfbrynhyfryd

Cliciwch ar y linc ar gyfer ‘Accelerated Reader’ - https://ukhosted75.renlearn.co.uk/2234487/default.aspx

Dyddiadau/Dogfennau Pwysig

Internet Safety - Parent Guide (Cymraeg)

Recordiad o Noson Wybodaeth Blwyddyn 13  https://youtu.be/ZveZkHlVdaA

 

 

 

Wythnos Iechyd Meddwl Plant