Croeso i Wefan Ysgol Brynhyfryd

Croeso’r Pennaeth

Ysgol gyfun gymysg ddwyieithog yw Brynhyfryd i ddisgyblion rhwng 11 a 18 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych. Mae ethos dwyieithog yr Ysgol yn adlewyrchu’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu.

Ein nod yn Ysgol Brynhyfryd yw cynnig addysg o'r safon uchaf bosibl sy'n ceisio ateb anghenion disgyblion unigol mewn amgylchedd dwyieithog cefnogol a hapus. Anogir pob disgybl i ddatblygu hunan-barch ynghyd ag agwedd gadarnhaol a chyfrifol at fywyd yn gyffredinol. Mae gan yr Ysgol werthoedd gwaith cryf a’i nod yw cymell ei holl ddisgyblion i wneud eu gorau glas bob amser.

Darllen mwy..

Cliciwch ar y Calendr ar gyfer digwyddiadau 2020-2021

Cliciwch ar y linc ar gyfer yr Adran Gelf  - https://celfbrynhyfryd.wixsite.com/celfbrynhyfryd

Cliciwch ar y linc ar gyfer ‘Accelerated Reader’ - https://ukhosted75.renlearn.co.uk/2234487/default.aspx

Dyddiadau Pwysig

Noson Rieni Rhithwir Blwyddyn 8 - 26 Tachwedd 2020

Noson Ymgartrefu Blwyddyn 7 - 3 Rhagfyr 2020 - 4.15 - 6.15 pm

Noson Wybodaeth Blwyddyn 11 - 15 Hydref 2020 - 6 - 7.00 yh - cliciwch ar y linc i weld y fidio https://youtu.be/9nlTcwXtubI 

Noson Wybodaeth Blwyddyn 12 - 22 Hydref 2020 - 5 - 6.00 yh cliciwch ar https://youtu.be/W7GbW_vHGA

Noson Rieni/Gwybodaeth Blwyddyn 6 - 22 Hydref 2020 - 6 - 7.00 yh cliciwch ar  https://youtu.be/4PCgG3dMXMo

 

5 hours ago

Ysgol Brynhyfryd

Ysgol Brynhyfryd's cover photo ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Ysgol Brynhyfryd

Gwyliwch y fideo arbennig a gafwyd ei greu gan ein disgyblion blywddyn 7:

youtu.be/hDbjJxYblko
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Ysgol Brynhyfryd

Please feel free to watch the lovely video created by our year 7 pupils:

youtu.be/seuhns1cJSQ
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Ysgol Brynhyfryd

Cofiwch cofrestru am y Noson Wybodaeth Rithiol i'n Chweched Dosbarth ar Nos Iau Tachwedd 19:

2021@ysgolbrynhyfryd.co.uk

Gwyliwch y fideo cyn y noson hyn:

youtu.be/T-cp6rTNTY0
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Ysgol Brynhyfryd

Don't forget to register to join our Virtual Sixth Form Information Evening on Thursday 19 November:
2021@ysgolbrynhyfryd.co.uk

You can watch our short video before the evening:
youtu.be/6WDs3QiE5EU
... See MoreSee Less

View on Facebook