Basgedi Nadolig

Diolch yn fawr iawn i’n disgyblion a’u teuluoedd am gyfrannu nwyddau i’r Basgedi Bwyd

fel rhoddion i Lys Marchan, Llys Awelon, Trem y Foel a Llys Erw yn ein cymuned.

Mae disgyblion blwyddyn 9 wedi bod yn brysur iawn yn casglu nwyddau a’u gosod mewn

basgedi yn barod i’w ddosbarthu yn lleol i ni yma yn Ysgol Brynhyfryd a Rhuthun.

Mae hi’n fraint i ni gael helpu cartrefi preswyl ein cymuned a chael cyfle i ddymuno

Nadolig Llawen i bawb.