Belt Ddu yn Karate

Mae un o’n disgyblion blwyddyn 8 – Erin Wilkinson wedi ennill ei ‘belt ddu’ yn Karate gyda ‘Elite Martial Arts’ yn Ninbych yn ddiweddar.
Cafodd Erin arholiad 2 awr a hanner i ennill ei ‘belt ddu’ ac wedi llwyddo!
Mae Erin wedi bod yn ymarfer karate ers bod hi’n 6 oed ac wedi dysgu camau 1-30, dysgu cyfuniadau o symudiadau cymhleth ac ymladd/amddiffyn ei hun.
Mae Erin yn awr yn cael helpu dysgu plant eraill ar nos Lun yn y dosbarth, yn ogystal â pharatoi ar gyfer yr ail ‘felt du’ sef y ‘Second Dan’.
Llongyfarchiadau i ti Erin a da iawn wir i ti, dymunwn yn dda i ti!