Bore Coffi Macmillan

Roedd dewis eang o gacennau blasus a danteithion cartref ar gael yn y Bore Coffi Macmillan
a gynhaliwyd yn Ysgol Brynhyfryd ddydd Gwener, 28 Medi.
Ein myfyrwyr 6ed dosbarth oedd yn gyfrifol am drefnu’r digwyddiad, gwerthu tocynnau,
pobi a gweini’r lluniaeth i’r staff a’r disgyblion. Llwyddasant i godi £400 tuag at yr achos
teilwng hwn! Mwynhaodd pawb y digwyddiad yn fawr iawn. Da iawn – gadewch i ni wneud
hyn eto’n fuan!

Similar Posts