Bore Goffi ar gyfer MacMillan

Roedd dewis eang o gacennau blasus a danteithion cartref ar gael yn y Bore Coffi Macmillan a gynhaliwyd yn Ysgol Brynhyfryd ddydd Gwener, 27 Medi. Ein myfyrwyr 6ed dosbarth oedd yn gyfrifol am drefnu’r digwyddiad, gwerthu tocynnau, pobi a gweini’r lluniaeth i’r staff a’r disgyblion. Llwyddasant i godi £770 tuag at yr achos teilwng hwn ac i’w rannu gyda Ambiwlans Awyr Cymru. Mwynhaodd pawb y digwyddiad yn fawr iawn. Diolch am pob cyfraniad! Da iawn – gadewch i ni wneud hyn eto’n fuan!