Canlyniadau Lefel A 2019

Llwyddiant rhagorol unwaith eto yn yr arholiadau Lefel A!

Mae myfyrwyr Chweched Dosbarth Ysgol Brynhyfryd yn dathlu llwyddiant rhagorol unwaith eto yn yr arholiadau Safon Uwch, gyda’r mwyafrif yn ennill y graddau uchaf a chymaint ohonynt yn symud ymlaen i astudio cyrsiau gradd yn rhai o brifysgolion mwyaf mawreddog y DU.

Dywedodd y Pennaeth, Geraint Parry, "Mae cyflawniadau ein myfyrwyr eleni yn swnio’n debyg iawn i restr anrhydedd, a rhaid talu teyrnged iddynt am weithio mor galed trwy gydol eu gyrfa ysgol. Mae llwyddiannau fel hyn yn gwbl haeddiannol, ac o ganlyniad i’w hymdrech hwy a chefnogaeth eu hathrawon a’u teuluoedd, gwelwn hwy yn llwyddo ar y lefel uchaf posib."

"Mae pawb yma ym Mrynhyfryd yn dymuno’n dda iawn iddynt ac yn edrych ymlaen at eu gweld yn ffynnu wrth iddynt ddechrau pennod newydd yn eu bywydau"

Dyma rai llwyddiannau nodedig:

Alice Coleman, a enillodd 1 A* a 3 A. Bydd Alice yn mynd yn ei blaen i astudio Milfeddygaeth yn Lerpwl ond bydd yn cymryd blwyddyn allan i deithio i Indonesia a Gwlad Thai cyn dechrau ei hastudiaethau ym mis Medi 2020.

Enillodd Sion Edwards 2 A* a 2 A a bydd nawr yn astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Rhydychen.

Dywedodd Sion, "Gwych! Dw i’n teimlo mor gyffrous! Mae cymaint i feddwl amdano ond dw i’n edrych ymlaen at ddechrau fy nghwrs ym mis Hydref"

Enillodd Sara Celyn Jones 3 A* ac 1 A ac mae hi’n edrych ymlaen at ddechrau bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio Meddygaeth.

Llwyddodd Toby Williams, ein Prif Fachgen i sicrhau 3 A ac 1B. Bydd y mynd i astudio Deintyddiaeth yng Nghaerdydd.

Enillodd Angharad Huw 1 A* 2 A ac 1 B a bydd yn mynd i astudio’r Delyn yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd.

Cafodd Rebecca Moneypenny 1 A* a 3 A a dywedodd, "Dw i mor falch, alla i ddim diolch digon i staff Ysgol Brynhyfryd am fy helpu i gyrraedd lle’r ydw i heddiw. Dw i’n teimlo’n gyffrous iawn am ddechrau fy nghwrs Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Leeds ym mis Medi".

Roedd Dafydd Morris yn "hapus iawn!" gyda’i 3 A* ac 1 B, a bydd yn mynd i astudio Peirianneg Gemegol ym Mhrifysgol Manceinion.

Enillodd Ilan Roberts 4 A ac mae’n edrych ymlaen at ddechrau ei gwrs Milfeddygaeth yn Lerpwl ym mis Medi 2020, a hynny ar ôl teithio i Dde-ddwyrain Asia am flwyddyn.

Mae Daisy Kendrick "mor hapus" ei bod wedi ennill 1 A* a 3 A ac yn mynd i astudio Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg ym Mhrifysgol Warwick.

Enillodd ein Prif Ferch, Eurgain Roberts, 4 A* ac 1 A a bydd yn dechrau astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd.

Da iawn i chi gyd a phob lwc.