Canlyniadau Mathemateg Ardderchog

Rydym yn hynod falch yma yn Ysgol Brynhyfryd i gyhoeddi bod ein myfyrwyr blwyddyn 11
wedi derbyn canlyniadau rhagorol yn eu harholiad Mathemateg TGAU ym mis Tachwedd
2019.
Cafodd 40.6% graddau A – A* a 73.5% wedi derbyn A* – C
Ardderchog wir, mae’r gwaith caled yn amlwg!
Llongyfarchiadau i chi gyd ym mlwyddyn 11

Similar Posts