Coeden Nadolig


Mae Nadolig wedi cyrraedd yma yn Ysgol Brynhyfryd ac rydym wedi cynhyrfu – gyda diolch i
Tesco Rhuthun.
Cafodd y disgyblion a’r staff croeso arbennig wrth weld y goeden 10 troedfedd yn sefyll yn ein
derbynfa, wedi rhodd gan ein Tesco lleol.
Mae hi’n fraint derbyn y rhodd ac i fod yn rhan o’n cymuned hyfryd.
Diolch yn fawr iawn i David Teeson a’i deulu am addurno mor perffaith.
Nadolig Llawen i bawb!