Croeso i’r Gyfadran ADY

Fi yw Haf Wildermuth y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yma yn Ysgol Brynhyfryd. Rwy'n trefnu darpariaeth ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gen i dîm cyfeillgar a chymwynasgar.

  • Heather Lewis – Cydlynydd ADY Cynorthwyol.
  • Gwydion Ifan – Cynorthwyydd Dysgu – Dysgu Uwch.
  • Lorraine Catantia – Cynorthwyydd Dysgu – Dysgu Uwch.
  • Edyta Kubow

  • Hazel Hudson
  • Lorna McHugh
  • Wendy Jones

Yn ein cyfadran, mae gennym ystafell feithrin i fyfyrwyr gael mynediad yn ystod amser egwyl a chinio a rhai gwersi. Mae'r myfyrwyr yn edrych ymlaen at groesawu cwningen newydd a physgod i'r tîm i gadw cwmni hamster Cwtch. Rwy'n edrych ymlaen at glywed syniadau'r myfyrwyr am enwau.