Croeso i Ganolfan y Chweched

Yma yng Nghanolfan y Chweched Ysgol Brynhyfryd, rydym yn anelu i greu amgylchedd penderfynol a chefnogol sy’n rhoi’r cyfle gorau bosib i’n holl fyfyrwyr gael llwyddiant.

Mae Canolfan y Chweched Ddosbarth yn darparu addysg o ansawdd uchel â chyfleoedd cyfoethogi i bawb, gyda chymuned groesawgar a bywiog, sy’n caniatáu i’n myfyrwyr ffynnu.

Mae ceisiadau ar gyfer Chweched Dosbarth 2024 bellach ar agor. E-bostiwch eich diddordeb at Dîm y Chweched Dosbarth ar:

Rydym wedi ymrwymo i annog llawn botensial ein holl fyfyrwyr fel eu bod nhw’n gallu ein gadael fel unigolion sydd wedi datblygu gwybodaeth a sgiliau eang, sy’n barod ar gyfer y cyfleoedd cyffrous sy’n eu hwynebu y tu hwnt i Safon Uwch.

Mae Canolfan y Chweched Ddosbarth yn hybu agweddau cadarnhaol yn ein cymuned, a fydd yn amlwg yn agwedd ein myfyrwyr tuag at eu hastudiaethau, ac ym mywyd ehangach yr ysgol.

Oherwydd natur ddeinamig y Chweched Ddosbarth, sy’n canolbwyntio ar y dysgwr, mae gweithgareddau a chymdeithasau yn newid bob blwyddyn, wrth i’n swyddogion ymroddedig eu harwain.

Dros y blynyddoedd, mae ein gweithgareddau cyfoethogi wedi cynnwys y Gymdeithas Ddadlau, Pwyllgor Elusennau, Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar, ac ein Pwyllgor Amgylchedd pwerus.

Mae gan bob myfyriwr ym Mlwyddyn 12 y cyfle i gyflawni rôl yng nghymuned yr ysgol, fel llysgenhadon pwnc, mentoriaid cyfoedion, a bydis darllen.

Mae gweithdai parhaus a rhaglen o gefnogaeth ar gyfer ceisiadau UCAS, a bywyd y tu hwnt i Ganolfan y Chweched Ddosbarth yn canolbwyntio ar wahodd siaradwyr proffesiynol o’r tu allan i’r ysgol i helpu gyda gwybodaeth am yrfaoedd, cyfleoedd a phroses UCAS.

Cysylltu Gyda Tim Y Chweched

Ffon. 01824 703 933

Ebost.