Cystadlaethau Rygbi Cenedlaethol


Llongyfarchiadau enfawr i’r merched a gynrychiolodd yr ysgol yn y Cystadlaethau Rygbi Cenedlaethol yn Ne Cymru ddoe. Cynhaliwyd y twrnament ym Merthyr Tudful, lle chwaraeodd y merched y timau gorau yng Nghymru am le yn rownd derfynol Cwpan Cymru.

Fe fyddan nhw nawr yn chwarae yn y rownd derfynol yn erbyn y Scarlets yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd dydd Mawrth y 26ain o Ebrill! Mae’r merched i gyd wedi gweithio’n galed iawn ar gyfer y cyflawniad hwn ac yn gyffrous am yr her sydd o’n blaenau!

Similar Posts