Cystadleuaeth Cogurdd 2020

CYSTADLEUAETH COGURDD 2020 – ROWND 1AF
1af – Ella Jones – 9C
2ail – Gwenno Price – 9C
3ydd – Eos Jones – 9Y
Mi fydd yr 2ail rownd yn Ysgol Uwchradd Rhyl yr wythnos nesaf – pob lwc i chi!
Da iawn hefyd i Abbie Kneale a Harrison Barlow o flwyddyn 8 am gystadlu.
Bwyd o Sbaen oedd wedi cael ei pharatoi ac roedd y bwyd yn anodd ei feirniadu oherwydd roedd
mor flasus! Da iawn wir – safonau uchel iawn.

Similar Posts