Cystadleuaeth Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

CYSTADLEUAETH DANGOS Y CERDYN COCH I HILIAETH:
Da iawn i’r holl fyfyrwyr Blwyddyn 9 a 10 sy’n astudio Ffasiwn a Thecstilau am eu cynigion gwych i’r gystadleuaeth Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.
Llongyfarchiadau mawr i Olivia Bartley a ddaeth i’r brig yn un o’r categorïau. Creodd Olivia y dyluniad gorau trwy Gymru gyfan ar gyfer crys T ‘dangos y cerdyn coch i hiliaeth’, a chafodd ei gwahodd i Gaerdydd i gyflwyniad ffurfiol lle cafodd dlws a Kindle Fire 7.