Manylion Cyswllt ar gyfer Ysgol Brynhyfryd

Ysgol Brynhyfryd

Ffordd yr Wyddgrug,
Rhuthun, Sir Ddinbych,
LL15 1EG

Ffôn: 01824 703933
Ffacs: 01824 705345
E-Bost: ysgol.brynhyfryd@denbighshire.gov.uk

 

 

Map yn dangos lleoliad Ysgol Brynhyfryd