Dathlu Cyrhaeddiad

Roedd y Seremoni Dathlu Cyrhaeddiad eleni yn ddigwyddiad cyfareddol iawn unwaith eto, gyda myfyrwyr blwyddyn 11 Ysgol Brynhyfryd yn edrych yn drwsiadus iawn yn eu gynau disglair a’u siwtiau smart. Cynhaliwyd y seremoni yn Ysgol Brynhyfryd i wobrwyo disgyblion Blwyddyn 11 am eu gwaith caled trwy gydol eu hamser yn Ysgol Brynhyfryd. Ymunodd aelodau balch o’r teulu â hwy i wylio Llywodraethwraig, Mrs Morfudd Jones, yn cyflwyno ffolderi personol i’r myfyrwyr cydwybodol. Roedd yn noson fythgofiadwy i’r holl fyfyrwyr ac i’w rhieni balch a staff yr ysgol. Ar ôl y seremoni, aethpwyd â’r myfyrwyr i leoliad cudd i fwynhau pryd o fwyd a dawns; cafwyd noson fendigedig gan bawb. Dywedodd Mr Carl Murray, Pennaeth Blwyddyn 11, “Rwy’n hynod o falch o lwyddiant fy myfyrwyr blwyddyn 11, maent i gyd wedi ymdrechu’n galed ac wedi dangos agwedd aeddfed iawn tuag at waith ysgol! Bydd Ysgol Brynhyfryd yn croesawu nifer go lew ohonynt yn ôl i’n chweched dosbarth felly rydym yn edrych ymlaen at ein camau nesaf gyda’n gilydd! Pob lwc i bawb sy’n mynd ymlaen i golegau a lleoliadau gwaith, mae Ysgol Brynhyfryd yn dymuno’r gorau i chi gyd!”