Digwyddiad UCAS

Dyma rhai o’n disgyblion Blwyddyn 12 yn mwynhau eu cyfle ymweld â digwyddiad UCAS ym Manceinion ar ddydd Mawrth y 5ed o Fawrth. Roedd y disgyblion oll wedi cael cyfle i gasglu gwybodaeth angenrheidiol gan y gwahanol Brifysgolion ar draws y wlad.