Diolch yn fawr i Rotari Rhuthun

Mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod cythryblus gyda llawer ohonom yn gorfod wynebu amrywiaeth o newidiadau a rhwystrau. Fel cerddor darganfyddais fod llawer o’r pethau rwy’n eu gwneud yn rheolaidd yn dod i ben yn sydyn. Wedi mynd oedd yr ymarferion a’r cyngherddau. Rwy’n gwybod bod llawer o’n myfyrwyr wedi profi newidiadau tebyg yn ystod y broses gloi a gall hyn fod yn anodd. Yn ystod yr amseroedd rhyfedd hyn, fodd bynnag, trodd llawer ohonom at gerddoriaeth yn fwy nag erioed i’n helpu trwy’r dyddiau a’r wythnosau hir o gloi. Felly mae mor bwysig i gerddoriaeth barhau i gael ei chefnogi ac iddi aros ar gael i’n myfyrwyr. Yn Ysgol Brynhyfryd rydym yn ffodus iawn i gael cefnogaeth Clwb Rotari Rhuthun sydd, ers sawl blwyddyn bellach, wedi helpu i godi arian i’r adran gerddoriaeth trwy gynnal Cyngerdd Gala blynyddol. Am resymau amlwg, ni allai hyn ddigwydd yr haf hwn. Llwyddodd y Clwb Rotari, a oedd yn benderfynol o sicrhau nad oeddem yn dioddef mwy o daro, i ddod o hyd i gyllid ar ein cyfer eto eleni ac rydym mor ddiolchgar iddynt. Mae’r arian a roddwyd inni wedi sicrhau y gall y nifer cynyddol o fyfyrwyr sydd eisiau gwersi offerynnol a chanu barhau ar gyfradd is. Rydym hefyd wedi gallu prynu rhywfaint o offer newydd y bydd gan bob myfyriwr fynediad iddo.
Felly hoffwn gynnig ein diolch dyfnaf i Glwb Rotari Rhuthun am eu cefnogaeth barhaus, rydym i gyd mor ddiolchgar.
Diolch yn fawr.
Mrs Llinos Alun