Disgyblion Talentog

Am ddisgyblion talentog sydd gennym ni ym mlwyddyn 7. Wedi dysgu cân cyfan o fewn 20 munud o ymarfer! Edrych ymlaen at weld beth sydd i ddod! Diolch i Teleri Siân, Wyn Pearson a Matt Deacon am weithio mor galed gyda nhw!

Similar Posts