Gweithdy Hanes ar gyfer Disgyblion Cynradd

Rydym wedi cael diwrnod arbennig iawn heddiw yn croesawu disgyblion blwyddyn 6 ysgolion Sir
Ddinbych atom i ymuno a’n Gweithdy Hanes yma ym Mrynhyfryd.
Hwyl a sbri wrth ddysgu – rydym yn edrych ymlaen yn arw i groesawu chi yma eto yn fuan.