Gwyl Rhuthun

Dyma Mr Geraint Parry, Pennaeth Ysgol Brynhyfryd a rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 yn cyflwyno siec i Gwion o ‘Gŵyl Rhuthun’ – casglwyd y pres o ddiwrnod di-wisg ysgol yn ddiweddar – rydym yn falch iawn yn medru rhoi ein cymorth fel ysgol.