Llwyddiant Cerddor Ifanc y Rotari


Mae Angharad Huw wedi ennill rownd derfynol cystadleuaeth Cerddor Ifanc y Rotari. Bydd Angharad yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rownd ranbarthol fis nesaf. Pob lwc, Angharad.
Yn ychwanegol, mae Angharad wedi cael ei derbyn i Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion ym mis Medi – rydym yn hynod o falch o dy lwyddiant ac yn diolch yn fawr am dy ymroddiad fel aelod o’r 6ed dosbarth ac Ysgol Brynhyfryd ar hyd y blynyddoedd.