Llwyddiant tîm hoci o dan 14


Dyma ein tîm Hoci dan 14 i Sir Ddinbych – roeddynt yn llwyddiannus yn ennill gem yn erbyn Ysgol Glan Clwyd 6 – 0 Byddent yn mynd ymlaen i chwarae yn erbyn Ysgol Maes Garmon yn gystadleuaeth Gogledd Ddwyrain Cymru. Ardderchog merched a phob lwc!