Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i pawb! Cafodd nifer fawr o ddisgyblion llwyddiant yn yr Eisteddfod y flwyddyn yma – meant wedi gweithio yn galed iawn. Dyma’r canlyniadau:
3ydd – Hanna Tudor – Alaw Werin 7-9
1af – Ynyr Rogers ac Osian Williams – Deuawd Cerdd Dant 7-9
1af – Ynyr Rogers – Unawd Cerdd Dant 7-9
1af – Ynyr Rogers ac Osian Williams – Deuawd 7-9
2il – Branwen Jones – Unawd Merched 7-9
2il – Angharad Huw – Unawd Telyn 10-13
1af – Parti Cerdd Dant 7-9
3ydd – Parti Llefaru 7-9
Roedd nifer o ddisgyblion eraill wedi cystadlu a gweithio’n galed hefyd.