Llysgennad Chwaraeon Ifanc Aur Sir Ddinbych

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi fod ein myfyrwraig blwyddyn 12, Lois Hughes wedi ennill rôl Llysgennad Chwaraeon Ifanc Aur I Sir Ddinbych. Mae Lois yn 1 o 4 sydd yn cynrychioli ysgolion Sir Ddinbych ac aeth i lawr i Gaerdydd I’r cyflwyniad. Mae Lois yn ddisgybl brwdfrydig iawn ac rydan yn falch iawn ohoni. Llongyfarchiadau i ti Lois.