Llywodraethwyr

Mae agenda a chofnodion cyfarfodydd Corff Llywodraethol Ysgol Brynhyfryd ar gael ar gais trwy gysylltu â Mrs Alys Crompton, Clerc ar 01824 703933 neu e-bostio


Mr Deian Gerallt – Rhiant/Parent
Mr Michael Hall – Rhiant/Parent
Mr Alun Ll Jones – Rhiant/Parent
Ms Elen Mars – Rhiant/Parent
Einir Williams – Rhiant/Parent

Mr Jeffrey B Helliwell – LEA
Miss Morfudd Jones (Is -Gadeirydd/Vice Chair) – LEA
Mrs Nicola Kneale – LEA
Mr Emrys Wynne – LEA
Mr Robert Owen-Ellis (Cadeirydd/Chair) – LEA

Mr Iwan Davies – Athro AthrawesTeacher
Mr Sebastian Hubbard – Staff

Mr Bryan Jones – Community
Mrs Pat Astbury – Community
Mr Ben Caley – Community
Mr Roger Beech – Community
Mr Trefor Jones – Pennaeth/Headteacher
Mrs Alys Crompton – Clerc/Clerk