Hoci Merched dan 14

Llongyfarchiadau enfawr i’r sgwad hoci dan 14 merched yr ysgol sydd bellach yn bencampwyr Gogledd Cymru. Enillon nhw’r twrnamaint yn Wrecsam ddoe yn dangos agwedd anhygoel ac ysbryd tîm yn y glaw a’r eira!!

Cystadlaethau Rygbi Cenedlaethol

Llongyfarchiadau enfawr i’r merched a gynrychiolodd yr ysgol yn y Cystadlaethau Rygbi Cenedlaethol yn Ne Cymru ddoe. Cynhaliwyd y twrnament ym Merthyr Tudful, lle chwaraeodd y merched y timau gorau yng Nghymru am le yn rownd derfynol Cwpan Cymru. Fe … Darllen mwy

Ras Hwyl Blwyddyn 8

Ein Ras Hwyl Blwyddyn 8 heddiw, yn codi arian ar gyfer Comic Relief ac Elusen y Groes Goch – Ar gyfer Wcráin.

Tîm Hoci o dan 12

Roedd heddiw yn ddiwrnod gwych arall i’n chwaraewyr hoci. Gwnaeth y ddau dîm gymhwyso ar gyfer rowndiau terfynol hoci Cymru. Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Tîm Hoci Bechgyn Blwyddyn 7

Llongyfarchiadau i dîm hoci bechgyn Blwyddyn 7. Mae nhw newydd gymhwyso ar gyfer Rowndiau Terfynol Cenedlaethol Cymru a fydd yn cael eu cynnal ym mis Ebrill, gan ennill eu holl gemau heddiw. Canlyniadau anhygoel a chwarae tîm gwych.

Tîm Pêl-Droed Cymru

Llongyfarchiadau i Dafydd Vaughan Edwards 9Y sydd wedi cael ei ddewis i dîm pêl droed Ysgolion Cymru. Mae hyn yn dipyn o gamp gan mai dim ond 4 hogyn o’r gogledd sydd wedi cael eu dewis.

Pêl-droed Blwyddyn 9

Pêl-droed Blwyddyn 9 Llongyfarchiadau i dîm pel-droed Blwyddyn 9 a enillodd gêm heno yn erbyn St Davids Saltney 10 – 1.

1 2 3 4 7