Pencampwr Gogledd Ddwyrain Cymru 3000m

Llongyfarchiadau i Huw Jones bl.10 yn bencampwr Gogledd Ddwyrain Cymru 3000m. Gorffennodd yn 2ail yn 1500mm. Ymlaen a fo i gynrychioli Ysgol Brynhyfryd a Gogledd Ddwyrain Cymru ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf. Pob lwc Huw.

Llwyddiant Chwaraeon

Llongyfarchiadau i Sioned Cordiner – Pencampwraig Gogledd Dwyrain Cymru yng nghystadlaethau 1500m a naid drifflig. Mi fydd Sioned yn mynd ymlaen i gystadlu ym Mhencampwriaethau Cymru ym mis Gorffennaf. Pob lwc i ti Sioned!

Belt Ddu yn Karate

Mae un o’n disgyblion blwyddyn 8 – Erin Wilkinson wedi ennill ei ‘belt ddu’ yn Karate gyda ‘Elite Martial Arts’ yn Ninbych yn ddiweddar. Cafodd Erin arholiad 2 awr a hanner i ennill ei ‘belt ddu’ ac wedi llwyddo! Mae … Darllen mwy

Ysgol Haf Efrog

Mae Matthew Hill o flwyddyn 12 wedi cael ei dderbyn i Ysgol Haf Efrog (YESS). Bydd Matthew yn astudio Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol gyda’r Gyfraith, Troseddeg a Chymdeithaseg. Bydd Matthew yn mynychu’r Ysgol Haf ym mis Gorffennaf ac mae’n edrych yn … Darllen mwy

Digwyddiad UCAS

Dyma rhai o’n disgyblion Blwyddyn 12 yn mwynhau eu cyfle ymweld â digwyddiad UCAS ym Manceinion ar ddydd Mawrth y 5ed o Fawrth. Roedd y disgyblion oll wedi cael cyfle i gasglu gwybodaeth angenrheidiol gan y gwahanol Brifysgolion ar draws … Darllen mwy

1 2 3 4