Pêl-droed Blwyddyn 9

Pêl-droed Blwyddyn 9 Llongyfarchiadau i dîm pel-droed Blwyddyn 9 a enillodd gêm heno yn erbyn St Davids Saltney 10 – 1.

Crewe Alexandra FC

Llongyfarchiadau mawr i’n chwaraewr dan 14 Dafydd Edwards sydd wedi arwyddo ar gyfer Crewe Alexandra FC.

Llwyddiant Pêl-droed Bechgyn Blwyddyn 10

Roedd tîm pêl-droed Blwyddyn 10 yn enillwyr 5-2 yn erbyn Ysgol Elfed, Bwcle yng Nghwpan Cymru. Sgorwyr y goliau oedd Gruff Hughes-Owen, Finlay Jones, Gwern Doherty, Cian Williams ac Alex Williams. Dyn y Gêm Joe Bradder. Llongyfarchiadau!

Disgyblion Talentog

Am ddisgyblion talentog sydd gennym ni ym mlwyddyn 7. Wedi dysgu cân cyfan o fewn 20 munud o ymarfer! Edrych ymlaen at weld beth sydd i ddod! Diolch i Teleri Siân, Wyn Pearson a Matt Deacon am weithio mor galed … Darllen mwy

Seren Ddisglair

Seren arall y dyfodol – Olivia Schrimshaw Bl7 yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Athletau Cymru dros y penwythnos a daeth yn Bencampwr Cenedlaethol Cymru am ei grŵp oedran yn y Nid Hir, gyda phellter torri record o 4.99m. Cyflawniad gwych ac … Darllen mwy

Diolch yn fawr i Rotari Rhuthun

Mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod cythryblus gyda llawer ohonom yn gorfod wynebu amrywiaeth o newidiadau a rhwystrau. Fel cerddor darganfyddais fod llawer o’r pethau rwy’n eu gwneud yn rheolaidd yn dod i ben yn sydyn. Wedi mynd … Darllen mwy

Ysgoloriaeth Ysgol Haf Prifysgol Harvard, Massachusetts

Dewiswyd Elin Elias, Erin Swyn Williams, Cerys Edwards ac Ifan Gwyn – myfyrwyr Chweched Dosbarth Ysgol Brynhyfryd ar gyfer Ysgoloriaeth Ysgol Haf Cyn-coleg ym Mhrifysgol Harvard, Massachusetts yn yr Unol Daleithiau ble bydd y myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i … Darllen mwy

1 2 3 4 6