Gwyl Rhuthun

Dyma Mr Geraint Parry, Pennaeth Ysgol Brynhyfryd a rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 yn cyflwyno siec i Gwion o ‘Gŵyl Rhuthun’ – casglwyd y pres o ddiwrnod di-wisg ysgol yn ddiweddar – rydym yn falch iawn yn medru rhoi ein … Darllen mwy

Dathlu Cyrhaeddiad

Roedd y Seremoni Dathlu Cyrhaeddiad eleni yn ddigwyddiad cyfareddol iawn unwaith eto, gyda myfyrwyr blwyddyn 11 Ysgol Brynhyfryd yn edrych yn drwsiadus iawn yn eu gynau disglair a’u siwtiau smart. Cynhaliwyd y seremoni yn Ysgol Brynhyfryd i wobrwyo disgyblion Blwyddyn … Darllen mwy

Pencampwr Gogledd Ddwyrain Cymru 3000m

Llongyfarchiadau i Huw Jones bl.10 yn bencampwr Gogledd Ddwyrain Cymru 3000m. Gorffennodd yn 2ail yn 1500mm. Ymlaen a fo i gynrychioli Ysgol Brynhyfryd a Gogledd Ddwyrain Cymru ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf. Pob lwc Huw.

Llwyddiant Chwaraeon

Llongyfarchiadau i Sioned Cordiner – Pencampwraig Gogledd Dwyrain Cymru yng nghystadlaethau 1500m a naid drifflig. Mi fydd Sioned yn mynd ymlaen i gystadlu ym Mhencampwriaethau Cymru ym mis Gorffennaf. Pob lwc i ti Sioned!

Belt Ddu yn Karate

Mae un o’n disgyblion blwyddyn 8 – Erin Wilkinson wedi ennill ei ‘belt ddu’ yn Karate gyda ‘Elite Martial Arts’ yn Ninbych yn ddiweddar. Cafodd Erin arholiad 2 awr a hanner i ennill ei ‘belt ddu’ ac wedi llwyddo! Mae … Darllen mwy

1 2 3 4