Her Mathemateg

Trefnwyd Her Fathemateg gyffrous gan GwE, sef y gwasanaeth effeithiolrwydd a gwella ysgolion Gogledd Cymru. Mae’n gweithio’n gwbl ddwyieithog ochr yn ochr ag Awdurdodau Lleol Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam a Sir Fôn, ac ar eu rhan, … Darllen mwy

Bore Coffi Macmillan

Roedd dewis eang o gacennau blasus a danteithion cartref ar gael yn y Bore Coffi Macmillan a gynhaliwyd yn Ysgol Brynhyfryd ddydd Gwener, 28 Medi. Ein myfyrwyr 6ed dosbarth oedd yn gyfrifol am drefnu’r digwyddiad, gwerthu tocynnau, pobi a gweini’r … Darllen mwy

Noson Agored Blwyddyn 6

Am noson lwyddiannus, hyfryd a llawn hwyl a gawsom ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 a’u teuluoedd nos Iau diwethaf! Braf iawn oedd gweld cynifer o bobl yn ein Noson Agored aml-thema. Roedd cymaint o bethau i’w gweld a’u gwneud, o … Darllen mwy

1 2 3