Elusen ‘Goodman’

Dyma Ynyr Jones, Dylan Burkey, Angharad Huw a Siôn Edwards – myfyrwyr Bl 13 dderbyniodd gwobr ariannol gan y Goodmans and Ruthin Charity llynedd. Defnyddiodd Ynyr yr arian i deithio i Batagonia er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg a Dylan Burkey er … Darllen mwy

Y Fagloriaeth Gymreig

Roedd yn ddiwrnod prysur i’n disgyblion ym mlwyddyn 10 – roedd angen iddynt ddatblygu syniadau busnes eu hunain ar gyfer rhan eu harholiad Bagloriaeth Cymraeg. Mewn timau, roedd angen iddynt neud ‘pitch’ o flaen panel o ‘Dragon’s Den’. Rydym yn … Darllen mwy

Ysgoloriaeth Ben Muskett

Cerys Edwards, disgybl yng Nghanolfan Gerdd William Mathias (cangen Rhuthun), sydd yn derbyn Ysgoloriaeth CGWM er cof am Ben Muskett eleni. Mae Cerys, sy’n 16 oed, yn cael gwersi piano gyda Teleri Siân. Dywedodd Cerys, “Roedd yn dipyn o sioc … Darllen mwy

1 2 3