Seren Ddisglair

Seren arall y dyfodol – Olivia Schrimshaw Bl7 yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Athletau Cymru dros y penwythnos a daeth yn Bencampwr Cenedlaethol Cymru am ei grŵp oedran yn y Nid Hir, gyda phellter torri record o 4.99m. Cyflawniad gwych ac … Read More

Diolch yn fawr i Rotari Rhuthun

Mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod cythryblus gyda llawer ohonom yn gorfod wynebu amrywiaeth o newidiadau a rhwystrau. Fel cerddor darganfyddais fod llawer o’r pethau rwy’n eu gwneud yn rheolaidd yn dod i ben yn sydyn. Wedi mynd … Read More

Ysgoloriaeth Ysgol Haf Prifysgol Harvard, Massachusetts

Dewiswyd Elin Elias, Erin Swyn Williams, Cerys Edwards ac Ifan Gwyn – myfyrwyr Chweched Dosbarth Ysgol Brynhyfryd ar gyfer Ysgoloriaeth Ysgol Haf Cyn-coleg ym Mhrifysgol Harvard, Massachusetts yn yr Unol Daleithiau ble bydd y myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i … Read More

Cystadleuaeth Cogurdd 2020

CYSTADLEUAETH COGURDD 2020 – ROWND 1AF 1af – Ella Jones – 9C 2ail – Gwenno Price – 9C 3ydd – Eos Jones – 9Y Mi fydd yr 2ail rownd yn Ysgol Uwchradd Rhyl yr wythnos nesaf – pob lwc i … Read More

Gweithdy Hanes ar gyfer Disgyblion Cynradd

Rydym wedi cael diwrnod arbennig iawn heddiw yn croesawu disgyblion blwyddyn 6 ysgolion Sir Ddinbych atom i ymuno a’n Gweithdy Hanes yma ym Mrynhyfryd. Hwyl a sbri wrth ddysgu – rydym yn edrych ymlaen yn arw i groesawu chi yma … Read More

Canlyniadau Mathemateg Ardderchog

Rydym yn hynod falch yma yn Ysgol Brynhyfryd i gyhoeddi bod ein myfyrwyr blwyddyn 11 wedi derbyn canlyniadau rhagorol yn eu harholiad Mathemateg TGAU ym mis Tachwedd 2019. Cafodd 40.6% graddau A – A* a 73.5% wedi derbyn A* – … Read More

Basgedi Nadolig

Diolch yn fawr iawn i’n disgyblion a’u teuluoedd am gyfrannu nwyddau i’r Basgedi Bwyd fel rhoddion i Lys Marchan, Llys Awelon, Trem y Foel a Llys Erw yn ein cymuned. Mae disgyblion blwyddyn 9 wedi bod yn brysur iawn yn … Read More

Coeden Nadolig

Mae Nadolig wedi cyrraedd yma yn Ysgol Brynhyfryd ac rydym wedi cynhyrfu – gyda diolch i Tesco Rhuthun. Cafodd y disgyblion a’r staff croeso arbennig wrth weld y goeden 10 troedfedd yn sefyll yn ein derbynfa, wedi rhodd gan ein … Read More

1 2 3 4 6