Ysgoloriaeth Ysgol Haf Prifysgol Harvard, Massachusetts

Dewiswyd Elin Elias, Erin Swyn Williams, Cerys Edwards ac Ifan Gwyn – myfyrwyr Chweched Dosbarth Ysgol Brynhyfryd ar gyfer Ysgoloriaeth Ysgol Haf Cyn-coleg ym Mhrifysgol Harvard, Massachusetts yn yr Unol Daleithiau ble bydd y myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i … Read More

Cystadleuaeth Cogurdd 2020

CYSTADLEUAETH COGURDD 2020 – ROWND 1AF 1af – Ella Jones – 9C 2ail – Gwenno Price – 9C 3ydd – Eos Jones – 9Y Mi fydd yr 2ail rownd yn Ysgol Uwchradd Rhyl yr wythnos nesaf – pob lwc i … Read More

Gweithdy Hanes ar gyfer Disgyblion Cynradd

Rydym wedi cael diwrnod arbennig iawn heddiw yn croesawu disgyblion blwyddyn 6 ysgolion Sir Ddinbych atom i ymuno a’n Gweithdy Hanes yma ym Mrynhyfryd. Hwyl a sbri wrth ddysgu – rydym yn edrych ymlaen yn arw i groesawu chi yma … Read More

Canlyniadau Mathemateg Ardderchog

Rydym yn hynod falch yma yn Ysgol Brynhyfryd i gyhoeddi bod ein myfyrwyr blwyddyn 11 wedi derbyn canlyniadau rhagorol yn eu harholiad Mathemateg TGAU ym mis Tachwedd 2019. Cafodd 40.6% graddau A – A* a 73.5% wedi derbyn A* – … Read More

Basgedi Nadolig

Diolch yn fawr iawn i’n disgyblion a’u teuluoedd am gyfrannu nwyddau i’r Basgedi Bwyd fel rhoddion i Lys Marchan, Llys Awelon, Trem y Foel a Llys Erw yn ein cymuned. Mae disgyblion blwyddyn 9 wedi bod yn brysur iawn yn … Read More

Coeden Nadolig

Mae Nadolig wedi cyrraedd yma yn Ysgol Brynhyfryd ac rydym wedi cynhyrfu – gyda diolch i Tesco Rhuthun. Cafodd y disgyblion a’r staff croeso arbennig wrth weld y goeden 10 troedfedd yn sefyll yn ein derbynfa, wedi rhodd gan ein … Read More

Noson Agored y 6ed Dosbarth

Am noson arbennig cawsom yn croesawu darpar fyfyrwyr i chweched dosbarth Ysgol Brynhyfryd I edrych ar y nifer cyrsiau ‘Lefel A’ sydd gennym i’w gynnig yma. Mae’n braf gweld gymaint o ymwelwyr ac yn cael clywed y sgyrsiau addysgiadol rhwng … Read More

Llysgennad Chwaraeon Ifanc Aur Sir Ddinbych

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi fod ein myfyrwraig blwyddyn 12, Lois Hughes wedi ennill rôl Llysgennad Chwaraeon Ifanc Aur I Sir Ddinbych. Mae Lois yn 1 o 4 sydd yn cynrychioli ysgolion Sir Ddinbych ac aeth i lawr i … Read More

Tîm Pêl-droed Merched dan 13

Perfformiad arbennig gan ein tîm peldroed merched dan 13 yn erbyn Ysgol Morgan Llwyd. Chwaraeodd y merched yn arbennig o dda gan ddangos sgiliau uchel iawn pob tro. Chwaraewyr gorau’r gêm: Anna Roberts, Grace Dunkerley ac Alisha Whitehead-Hughes. Y sgôr … Read More

1 2 3 4 5