Basgedi Nadolig

Diolch yn fawr iawn i’n disgyblion a’u teuluoedd am gyfrannu nwyddau i’r Basgedi Bwyd fel rhoddion i Lys Marchan, Llys Awelon, Trem y Foel a Llys Erw yn ein cymuned. Mae disgyblion blwyddyn 9 wedi bod yn brysur iawn yn casglu nwyddau a’u gosod mewn basgedi yn barod i’w ddosbarthu yn lleol i ni yma…

Coeden Nadolig

Mae Nadolig wedi cyrraedd yma yn Ysgol Brynhyfryd ac rydym wedi cynhyrfu – gyda diolch i Tesco Rhuthun. Cafodd y disgyblion a’r staff croeso arbennig wrth weld y goeden 10 troedfedd yn sefyll yn ein derbynfa, wedi rhodd gan ein Tesco lleol. Mae hi’n fraint derbyn y rhodd ac i fod yn rhan o’n cymuned…

Blwyddyn 7 yng Nghlan Llyn

Rhoddwyd cyfle gwych i fyfyrwyr Blwyddyn 7 Ysgol Brynhyfryd dreulio dau ddiwrnod addysgiadol, llawn antur a hwyl yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn, ger y Bala. Cawsant flas ar geufadu a canwio mewn timau ar Lyn Tegid, er mwyn meithrin perthnasoedd rhwng cyfoedion a datblygu sgiliau cyfathrebu yn ogystal ag ymarferion datrys problemau ymarferol. Rhoddodd ein…