Pencampwraig Gogledd Dwyrain Cymru yn 15000m

Llongyfarchiadau i Neisha Roberts yn bencampwraig Gogledd Dwyrain Cymru yn 1500m a’r naid uchel. Mi fydd Neisha yn cynrychioli Ysgol Brynhyfryd a Gogledd Ddwyrain Cymru ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf. Pob lwc Neisha.

Pencampwr Gogledd Ddwyrain Cymru 3000m

Llongyfarchiadau i Huw Jones bl.10 yn bencampwr Gogledd Ddwyrain Cymru 3000m. Gorffennodd yn 2ail yn 1500mm. Ymlaen a fo i gynrychioli Ysgol Brynhyfryd a Gogledd Ddwyrain Cymru ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf. Pob lwc Huw.

Llwyddiant Chwaraeon

Llongyfarchiadau i Sioned Cordiner – Pencampwraig Gogledd Dwyrain Cymru yng nghystadlaethau 1500m a naid drifflig. Mi fydd Sioned yn mynd ymlaen i gystadlu ym Mhencampwriaethau Cymru ym mis Gorffennaf. Pob lwc i ti Sioned!

Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i pawb! Cafodd nifer fawr o ddisgyblion llwyddiant yn yr Eisteddfod y flwyddyn yma – meant wedi gweithio yn galed iawn. Dyma’r canlyniadau: 3ydd – Hanna Tudor – Alaw Werin 7-9 1af – Ynyr Rogers ac Osian Williams – … Read More

Cystadleuaeth Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

CYSTADLEUAETH DANGOS Y CERDYN COCH I HILIAETH: Da iawn i’r holl fyfyrwyr Blwyddyn 9 a 10 sy’n astudio Ffasiwn a Thecstilau am eu cynigion gwych i’r gystadleuaeth Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth. Llongyfarchiadau mawr i Olivia Bartley a ddaeth … Read More

Belt Ddu yn Karate

Mae un o’n disgyblion blwyddyn 8 – Erin Wilkinson wedi ennill ei ‘belt ddu’ yn Karate gyda ‘Elite Martial Arts’ yn Ninbych yn ddiweddar. Cafodd Erin arholiad 2 awr a hanner i ennill ei ‘belt ddu’ ac wedi llwyddo! Mae … Read More

Ysgol Haf Efrog

Mae Matthew Hill o flwyddyn 12 wedi cael ei dderbyn i Ysgol Haf Efrog (YESS). Bydd Matthew yn astudio Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol gyda’r Gyfraith, Troseddeg a Chymdeithaseg. Bydd Matthew yn mynychu’r Ysgol Haf ym mis Gorffennaf ac mae’n edrych yn … Read More

Digwyddiad UCAS

Dyma rhai o’n disgyblion Blwyddyn 12 yn mwynhau eu cyfle ymweld â digwyddiad UCAS ym Manceinion ar ddydd Mawrth y 5ed o Fawrth. Roedd y disgyblion oll wedi cael cyfle i gasglu gwybodaeth angenrheidiol gan y gwahanol Brifysgolion ar draws … Read More

Cwrs Haf ym Mhrifysgol Harvard, UDA

Y mae Ifan Beech a Joe Hinchcliffe Blwyddyn 12 wedi cael eu derbyn ar gwrs Haf ym Mhrifysgol Harvard, UDA trwy Rwydwaith Seren. Dim ond 5 lle sydd yn cael ei gynnig yn flynyddol ar draws Cymru – ac mae … Read More

1 2 3 4 5 6