Llwyddiant Cerddor Ifanc y Rotari

Mae Angharad Huw wedi ennill rownd derfynol cystadleuaeth Cerddor Ifanc y Rotari. Bydd Angharad yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rownd ranbarthol fis nesaf. Pob lwc, Angharad. Yn ychwanegol, mae Angharad wedi cael ei derbyn i Goleg Cerdd Brenhinol … Read More

Llwyddiant tîm hoci o dan 14

Dyma ein tîm Hoci dan 14 i Sir Ddinbych – roeddynt yn llwyddiannus yn ennill gem yn erbyn Ysgol Glan Clwyd 6 – 0 Byddent yn mynd ymlaen i chwarae yn erbyn Ysgol Maes Garmon yn gystadleuaeth Gogledd Ddwyrain Cymru. … Read More

Pel-droed i Gymru o dan 18

Mae Steffan Dolben o flwyddyn 12 wedi cael ei ddewis i chwarae pêl-droed i Gymru o dan 18. Mi fydd Steffan yn cychwyn ei hyfforddiant yn ‘Dragons Park’ Newport yn fuan. Mae Steffan wedi chwarae pêl droed i dîm Rhuthun … Read More

Elusen ‘Goodman’

Dyma Ynyr Jones, Dylan Burkey, Angharad Huw a Siôn Edwards – myfyrwyr Bl 13 dderbyniodd gwobr ariannol gan y Goodmans and Ruthin Charity llynedd. Defnyddiodd Ynyr yr arian i deithio i Batagonia er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg a Dylan Burkey er … Read More

Y Fagloriaeth Gymreig

Roedd yn ddiwrnod prysur i’n disgyblion ym mlwyddyn 10 – roedd angen iddynt ddatblygu syniadau busnes eu hunain ar gyfer rhan eu harholiad Bagloriaeth Cymraeg. Mewn timau, roedd angen iddynt neud ‘pitch’ o flaen panel o ‘Dragon’s Den’. Rydym yn … Read More

Ysgoloriaeth Ben Muskett

Cerys Edwards, disgybl yng Nghanolfan Gerdd William Mathias (cangen Rhuthun), sydd yn derbyn Ysgoloriaeth CGWM er cof am Ben Muskett eleni. Mae Cerys, sy’n 16 oed, yn cael gwersi piano gyda Teleri Siân. Dywedodd Cerys, “Roedd yn dipyn o sioc … Read More

Prosiect y Ffenics

Mae Prosiect y Ffenics yn fenter gan y Gwasanaeth Tân ac Achub sydd wedi ei anelu at bobl ifanc rhwng 13 – 17 oed. Mae’r prosiect yn rhedeg cyrsiau pum diwrnod ar draws Gogledd Cymru sydd wedi eu cynllunio i … Read More

1 2 3 4 5 6