Noson Agored Blwyddyn 6

Waw! Pobl yn ciwio allan o’r drysau ac i mewn i’r maes parcio! Am noson lwyddiannus, hyfryd a llawn hwyl a gawsom ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 a’u teuluoedd neithiwr! Braf iawn oedd gweld cynifer o bobl yn ein Noson Agored aml-thema. Roedd cymaint o bethau i’w gweld a’u gwneud, o weithgareddau’n ymwneud â Narnia i arbrofion Gwyddoniaeth. Bydd Ysgol Brynhyfryd yn bwydo eich dychymyg, yn eich meithrin ac yn rhoi cyfle i chi ddysgu mewn amgylchedd gwych ac i brofi amrywiaeth o bethau newydd! Diolch i bawb a ddaeth i’n gweld a chofiwch, os na lwyddoch chi i ddod i’n gweld y tro hwn, anfonwch neges e-bost atom neu ffoniwch ni ar 01824 703933 i drefnu ymweliad – rydym yn awyddus i roi cyfle i bawb ddod i weld beth sydd gennym i’w gynnig. Mae’r broses ymgeisio ar gyfer mis Medi 2020 bellach ar agor ar wefan Cyngor Sir Ddinbych. Dyddiad cau 8 Tachwedd 2019