Noson Agored y 6ed Dosbarth


Am noson arbennig cawsom yn croesawu darpar fyfyrwyr i chweched dosbarth Ysgol Brynhyfryd I edrych ar y nifer cyrsiau ‘Lefel A’ sydd gennym i’w gynnig yma.
Mae’n braf gweld gymaint o ymwelwyr ac yn cael clywed y sgyrsiau addysgiadol rhwng y myfyrwyr a’u teuluoedd gyda’n hathrawon ardderchog.
Roedd yna gymaint o wynebau hapus sydd yn destament i’r llwyddiannau parhaol a chyson i fyfyrwyr a staff Ysgol Brynhyfryd, yn cyd-weithio i sicrhau dyfodol disglair i’n myfyrwyr oll.
Diolch i bawb a fynychwyd ac rydym yn gobeithio eich bod wedi derbyn gwybodaeth ddefnyddiol i helpu eich penderfyniadau a hefyd wedi mwynhau beth sydd gennym i’w gynnig.
Os nad oeddech wedi medru mynychu, mae croeso i chwi ffonio’r ysgol i siarad gydag aelod ein tîm Chweched Dosbarth – 01824 703933.

Similar Posts