Cyfarfod y Tîm

Dr J. Pettigrew
Pennaeth y Chweched
Head of Sixth Form

Mr B. Ll. Phillips
Pennaeth Cynorthwyol Dros Dro Y Chweched
Acting Assistant Head of Sixth Form

Mrs B. Shields
Tiwtor Dosbarth 13 Berwyn
13 Berwyn Form Tutor

Miss S. Kerr
Tiwtor Dosbarth 13 Clwyd
13 Clwyd Form Tutor

Mrs M. Davies
Tiwtor Dosbarth 13 Hiraethog
13 Hiraethog Form Tutor

Mr G. Whitham
Tiwtor Dosbarth 13 Menlli
13 Menlli Form Tutor

Miss G. Day
Tiwtor Dosbarth 12 Clwyd
12 Clwyd Form Tutor

Mrs M. Lloyd
Tiwtor Dosbarth 12 Dyfrdwy
12 Dyfrdwy Form Tutor

Mr T. Unwin
Tiwtor Dosbarth 12 Berwyn
12 Berwyn Form Tutor

Mrs Ff. Mosford-Evans
Tiwtor Dosbarth 12 Hiraethog
12 Hiraethog Form Tutor

Mr H. W. Jones
Tiwtor Dosbarth 12 Menlli
12 Menlli Form Tutor

Mrs E.Hickie
Tiwtor Dosbarth 12 Dyfrdwy
12 Dyfrdwy Form Tutor

Tîm Arwain Myfyrwyr

Ella Grace Jones
Prif Swyddog
Head Prefect

James Johnson
Prif Swyddog
Head Prefect

Rajwinder Landa
Prif Swyddog
Head Prefect

Beca Mosford-Evans
Dirprwy Prif Swyddog
Deputy Head Prefect

Gwenno Price
Dirprwy Prif Swyddog
Deputy Head Prefect

Hannah Roberts
Dirprwy Prif Swyddog
Deputy Head Prefect

William McGuigan
Dirprwy Prif Swyddog
Deputy Head Prefect

Aled Lewis
Uwch Swyddog
Senior Prefect

Emily Chapman
Uwch Swyddog
Senior Prefect

Eos Jones
Uwch Swyddog
Senior Prefect

Tomos Owen-Ellis
Uwch Swyddog
Senior Prefect

Sam Jones
Uwch Swyddog
Senior Prefect


Mae’r myfyrwyr uchod yn gyfrifol am gydlynu ac arwain cymuned y myfyrwyr yn ein Chweched Ddosbarth, a chynrychioli’r Chweched Ddosbarth yn yr ysgol, a’r gymuned ehangach. Maent hwy, yn ogystal â’r swyddogion yn chwarae rhan mewn cefnogi myfyrwyr, ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer llais y myfyriwr.