Tîm Bugeiliol y 6ed Dosbarth

Pennaeth y Chweched Dosbarth: Mrs Jo Pettigrew

Pennaeth Cynorthwyol y Chweched Dosbarth:  Mr Bedwyn Phillips

Y Fagloriaeth Gymreig CA5: Mrs Ffiona Mosford-Evans

Y Fagloriaeth Gymreig CA4:  Miss Lois Roberts

Tiwtoriaid Personol:

Sarah Kerr (12)

Gwyneth Day (12)

Daniel Morgan (12)

Ffiona Mosford-Evans (12)

Hywel Wyn Jones (12)

Manon Davies (13)

Bernadette Shields (13)

Geraint Whitham (13)

Tim Unwin (13)

Sioned Malethan/Margaret Lloyd (13)

Tîm Arweinyddiaeth Myfyrwyr

Prif Fachgen: Harri Roberts
Prif Ferch: Gracie-Anne Parker
Dirprwy Fechgyn: Christopher Mann a Tomos Winstanley
Dirprwy Ferched: Erin Wykes a Alice Coleman

Mae’r myfyrwyr uchod yn gyfrifol am gydlynu ac arwain y gymuned myfyrwyr yng Nghanolfan y Chweched Dosbarth a chynrychioli’r 6ed Dosbarth yn yr ysgol a’r gymuned ehangach.  Byddant, ynghyd â’r swyddogion canlynol, yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi’r holl fyfyrwyr ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer llais y myfyrwyr.

Uwch Swyddogion: Sion Edwards, Nia Colclough, Jessica Ennever, Dylan Burkey, Theo LeVay, Sarah Mann, Llio Rogers, Sarita Smith, Angharad Huw, Megan Evans, Emily Howarth, Rebecca Moneypenny, Lottie Dolben, Daisy Kendrick,Grace Robertson, Ben Woodward, Eleri Rowlands, Lis Hughes, Rhys Owen, Ilan Roberts, Ynyr Jones, Niamh Seddon, Dyfed Baldry, Aly Jones, Annie Wilson,
Sara Celyn Jones.