Cyfarfod y Tîm

Pennaeth y Chweched Ddosbarth: Dr Johanna Pettigrew
Pennaeth Cynorthwyol y Chweched Ddosbarth: Mr Bedwyn Phillips
Bagloriaeth Cymru CA5: Mrs Ffiona Mosford-Evans

Tiwtoriaid Personol Blwyddyn 12:

Sarah Kerr
Gwyneth Day
Daniel Morgan
Ffiona Mosford-Evans
Wyn Jones

Tiwtoriaid Personol Blwyddyn 13:

Manon Davies
Bernadette Shields
Geraint Whitham
Tim Unwin
Sioned Malethan
Margaret Lloyd

Tîm Arwain Myfyrwyr
Prif Swyddogion: Gracie-Anne Parker a Harri Williams
Uwch Swyddogion: Georgia Chapman, Ifan Jones, Shaun Harvey, Megan Winstanley, Samuel Edmead, a Gwenan Mars Lloyd
Mae’r myfyrwyr uchod yn gyfrifol am gydlynu ac arwain cymuned y myfyrwyr yn ein Chweched Ddosbarth, a chynrychioli’r Chweched Ddosbarth yn yr ysgol, a’r gymuned ehangach. Maent hwy, yn ogystal â’r swyddogion yn chwarae rhan mewn cefnogi myfyrwyr, ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer llais y myfyriwr.