Pencampwr Gogledd Ddwyrain Cymru 3000m

Llongyfarchiadau i Huw Jones bl.10 yn bencampwr Gogledd Ddwyrain Cymru 3000m. Gorffennodd yn 2ail yn 1500mm. Ymlaen a fo i gynrychioli Ysgol Brynhyfryd a Gogledd Ddwyrain Cymru ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf. Pob lwc Huw.