Pencampwraig Gogledd Dwyrain Cymru yn 15000m

Llongyfarchiadau i Neisha Roberts yn bencampwraig Gogledd Dwyrain Cymru yn 1500m a’r naid uchel. Mi fydd Neisha yn cynrychioli Ysgol Brynhyfryd a Gogledd Ddwyrain Cymru ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf. Pob lwc Neisha.