Person Ifanc y Flwyddyn Rhuthun 2019

Enillodd Erin Gwyn a Ceri Wyn Jones wobr Person Ifanc y Flwyddyn Rhuthun 2019 am eu cyfraniad i’r gymuned. Roedd y ddwy yn mynd i gartref yr Henoed Awelon i ddarllen a sgwrsio gyda’r preswylwyr. Roedd seremoni wobrwyo yn Neuadd y Sir ar Fai 13eg ble roedd Maer y Dref yn cyflwyno tystysgrifau.