Llwyddiant Chwaraeon

Llongyfarchiadau i Sioned Cordiner – Pencampwraig Gogledd Dwyrain Cymru yng nghystadlaethau 1500m a naid drifflig. Mi fydd Sioned yn mynd ymlaen i gystadlu ym Mhencampwriaethau Cymru ym mis Gorffennaf. Pob lwc i ti Sioned!