Gwobrau Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn i fyfyrwyr Ysgol Brynhyfryd, Sir Ddinbych

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo fawreddog a chyflwynwyd gwobrau i bymtheg o fyfyrwyr talentog o Ysgol Brynhyfryd yn Rhuthun. Trefnwyd y seremoni gan Lysgenhadon Chwaraeon Aur a Phlatinwm Sir Ddinbych, yn eu plith, dwy fyfyrwraig o Ysgol Brynhyfryd, Carys Jones, 16 oed, ac Izzy Retout, 18 oed. Y siaradwyr gwadd ar y diwrnod oedd Nicola Anderson – Hyfforddwr Pêl-droed gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Manceinion, Tesni Evans – Pencampwr Sboncen Prydain, Jenna Downing – Pencampwr Sglefrio’r Byd a Tom Davies – Pencampwr Jiwdo Prydain.

Enillodd y myfyrwyr canlynol o Ysgol Brynhyfryd wobrau:

  • Blwyddyn 10: Liam Rickard, Lois Hughes a Llio Thomas
  • Blwyddyn 9: Harri Roberts a Gracie-Ann Parker
  • Blwyddyn 8: Niamh Shiers, Erin Dunkerley, Jac Evans a Niovi Zachariades
  • Blwyddyn 7: Bethan Morris, Katie Parton, Aled Lewis, Lola Jones, Siwan Williams a Rhun Hilditch-Roberts

Enillodd Gracie-Ann Parker, 14 oed, wobr efydd am ei brwdfrydedd naturiol tuag at chwaraeon ysgol ac mae’n serennu’n gyson yn y byd chwaraeon. Mae Gracie wedi dangos parodrwydd mawr i helpu a chefnogi Ffion White, Swyddog Pobl Ifanc Egnïol, ac athrawon a hyfforddwyr chwaraeon Ysgol Brynhyfryd.

Dywedodd Mrs Ffion White o Ysgol Brynhyfryd,  “Mae Gracie wedi dangos gallu i gefnogi a helpu eraill i chware gwahanol chwaraeon ar sawl achlysur, ac mae wedi bod yn gymorth mawr i mi fel Swyddog 5×60.”

Enillodd Llio Thomas, 15 oed, wobr arian am ei chyfraniad rhagorol i chwaraeon ac am fynd i drafferth arbennig i sicrhau bod pobl ifanc eraill yn cael gwell cyfleoedd mewn chwaraeon.

Meddai siaradwr o Ysgol Brynhyfryd, “Mae Llio yn weithgar iawn yn yr ysgol a thu allan ac yn helpu gyda llawer o wahanol chwaraeon, gan gynnwys hoci, pêl-rwyd a rygbi. Mae hi’n ferch ddidaro sydd bob amser yn gwneud ei gorau glas. Mae hi’n wych am weithio gyda phawb ar eu lefel eu hunain, rhaid ei chanmol yn fawr!”

Da iawn yn wir i’n holl Lysgenhadon Chwaraeon Ifanc, rydym yn falch iawn ohonoch!