Tîm Bugeiliol Blwyddyn 11

Mr Robin Nash, Pennaeth Blwyddyn 11
Mrs Susan Boschi, Pennaeth Cynorthwyol Blwyddyn 11