Tîm Bugeiliol Blwyddyn 7

Mrs Glena Parry, Pennaeth Blwyddyn 7

Mr Luke Brisco, Pennaeth Cynorthwyol Blwyddyn 7