Tîm Bugeiliol Blwyddyn 8

Mrs Mair Searson, Pennaeth Blwyddyn 8
Miss Briedie Morris, Pennaeth Cynorthwyol Blwyddyn 8