Tîm Bugeiliol Blwyddyn 9

Miss Alys B Parry, Pennaeth Blwyddyn 9
Mrs Nia Jenkins, Pennaeth Cynorthwyol Blwyddyn 9