Cynigion Prifysgol i’n disgyblion Chweched Dosbarth


Dyma lun o griw bywiog, brwdfrydig a gweithgar sydd i gyd wedi derbyn cynigion prifysgol eu pynciau dewisol. Rydym fel ysgol yn hynod o falch ohonynt ag yn dymuno pob lwc iddynt ag hefyd yn diolch iddynt am eu cyfraniad i’r 6ed dosbarth ag hefyd i’r Ysgol ar hyd y blynyddoedd. Llongyfarchiadau i chwi gyd a phob hwyl i chi yn eich prifysgolion!