Ymweliad â safleoedd adeiladu Ysgolion Carreg Emlyn a Llanfair D C

Rhoddwyd cyfle cyffrous iawn i’n disgyblion Blwyddyn 11 sy’n ystyried dilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu. Cawsant y cyfle i ymweld â dau safle adeiladu lleol lle mae dwy ysgol gynradd yn cael eu hadeiladu. Roedd yn gyfle gwych iddynt weld y cynnydd sy’n cael ei wneud ar Ysgol Llanfair ac Ysgol Carreg Emlyn. Diolch yn fawr i Wynne Construction am drefnu’r ymweliad.