Ysgol Haf Efrog

Mae Matthew Hill o flwyddyn 12 wedi cael ei dderbyn i Ysgol Haf Efrog (YESS). Bydd Matthew yn astudio Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol gyda’r Gyfraith, Troseddeg a Chymdeithaseg. Bydd Matthew yn mynychu’r Ysgol Haf ym mis Gorffennaf ac mae’n edrych yn ymlaen at gael blas ar fywyd myfyriwr ac astudio yn y Brifysgol. Mwynha’r profiad, Matthew – pob hwyl i ti! Da iawn ti!